... technolgie zítřka u Vás již dnes

Čištění a úprava vody

Aplikace FN® mají obrovskou perspektivu využití při čistění vody od nebezpečných cizorodých látek a mikroorganismů. Vývoj je zaměřen do dvou skupin aplikací využívajících fotoaktivního nanooxidu titaničitého.

Obrovskou výhodou využití fotokatalýzy pro čištění vody je její schopnost rozkládat i velmi nízké koncentrace obtížně odstranitelných látek jako jsou dioxiny. U některých typů zařízení lze jako zdroj pro fotokatalýzu využít denní světlo a tím minimalizovat náklady na jejich provoz.