... technolgie zítřka u Vás již dnes

O společnosti

"Nanotechnologie je světem, kde i nejmenší částice mohou porazit největší hrozby dnešní civilizace".

Tak jako nanotechnologie jsou nově a dynamicky se utvářejícím odvětvím, tak i my jsme novou a dynamickou společností. Spoluvytváříme svět nanotechnologií; svět, v němž čistý vzduch a voda budou opět jeho zcela běžnou součástí.