... technolgie zítřka u Vás již dnes

Voda se sníženým obsahem deuteria

Přáním většiny lidí je zdravý, spokojený a dlouhý život.

Velký počet vědců na celém světě se dlouhá léta zabývá výzkumem podmínek pro dosažení tohoto cíle.

Bylo vypozorováno, že v některých částech světa je průměrná délka života vyšší než na jiných místech naší planety. Velkou roli zde hraje kvalita životního prostředí a hlavně způsob života.

Významnou roli v tomto směru hraje způsob stravy. Důležitá je kvalita jídla a vyváženost jejich různých složek. Jako zcela zásadní se však jeví kvalita vody, kterou často používáme k různým účelům, zejména pak té, kterou denně pijeme.

V současné době je obecně přijatý názor, že fenomén dlouhého a zdravého života je z velké míry ovlivněn kvalitou vody, kterou používáme k pití, hlavně z hlediska její struktury, složení a informačního obsahu této vody.

Dlouhodobým pozorováním bylo zjištěno, že existuji oblasti např. v Abcházii a Jakutsku (Rusko) s vysokou délkou života tamních obyvatel., kteří si zachovávají energii a vitalitu do vysokého věku. Pro tyto skupiny populace je společné, že pijí vodu vznikající při rozpouštění ledovců. Studium vlastností ledovcové vody ukazuje očividný rozdíl mezi touto vodou a obyčejnou povrchovou vodou, používanou lidmi v jiných oblastech planety zejména pak v rovníkové oblasti.

Hlavní roli hraje fakt, že zdejší voda obsahuje významně nižší koncentraci DEUTERIA. Deuterium je přírodní stabilní vodíkový izotop s atomovou hmotností 2 (jeden proton a jeden neutron). Koncentrace deuteria ve vodě se mění podle zeměpisné šířky a nadmořské výšky, což zapříčiňuje její kolísání od 155 ppm v rovníkové oblasti až po 135-140 ppm v severní Kanadě a od 150 ppm na úrovni moře až po 130 ppm v 2000 metrech.

Množství deuteria nalezené ve vodě v určité oblasti je přímo úměrné koncentraci deuteria nalezeného v organizmech žijících v této oblasti. Bylo zjištěno, že voda pocházející z ledovců a používaná výše zmíněný mipopulacemis dlouhou délkou života obsahuje o 25% deuteria méně než běžná voda. Studie prováděné s ledovcovou vodou dokázaly její významné biologické vlivy na lidský organismus. Výsledkem dlouholetého výzkumu pak je patentovaná technologie pro výrobu vody s obsahem deuteria 25 – 120 ppm. Tato technologie byla oceněna diplomy a zlatými medailemi na výstavách vynálezů, mimo jiné v Bruselu, Londýně, Ženevě a Budapešti.

Proč zdravá voda QLARIVIA?

Qlarivia je čistá voda s nízkou koncentrací deuteria. Je výsledkem výzkumu izotopické separace, vedeným po mnoho let týmem rumunských specialistů.

Qlarivia je obchodní značka, pod kterou byla pitná voda s nízkým obsahem deuteria uvedena na trh s koncentrací deuteria 25 +/- 5 ppm (přibližně 6krát nižší než je v běžné vodě). Tento produkt je absolutní novinkou na světovém trhu.

Zdraví prospěšné biologické vlivy vody s nízkým obsahem deuteria byly popsány v několika studiích prováděných na rostlinách, zvířatech a lidech a uveřejněny ve specializovaných publikacích. Jednou z nejdůležitějších vlastností, potvrzenou klinickými studiemi na lidech, byl pozitivní účinek vody s nízkým obsahem deuteria v léčbě nemocí jako diabetes nebo rakovina.

Vzhledem k protinádorovým účinkům, potvrzeným u buněčných kultur, u zvířat a lidí, existuje domněnka, že deuterium hraje zásadní roli v kontrolních mechanizmech buněčného dělení. Studie dokázaly, že voda s nízkým obsahem deuteria blokuje tvorbu biochemického signálu, nezbytného k započetí buněčného dělení, signálu, který je zastoupen optimálním poměrem mezi nitrobuněčnými koncentracemi deuteria a vodíku.

Vlivu sníženého obsahu deuteria ve vodě na růst nádorů se již v minulém století zabýval významný vědec Otto Heinrich Warburg, nositel Nobelovy ceny za významné objevy v oblasti biologie. Na jeho objevy navázala celá řada vědců v pozdějším období. Všechny dosavadní výzkumy dokázaly příznivý vliv vody s nízkým obsahem deuteria na lidské zdraví, zejména pro snížení buněčného dělení, které způsobuje rakovinotvorné procesy v organismu.

Pokud se týká dalších pozitivních účinků vody se sníženým obsahem deuteria, tedy i některých vod z ledovců případně čerpaných z uzavřených hlubin země, tyto mají prokazatelně pozitivní vliv při léčbě téměř všech druhů rakoviny. Výjimku tvoří rakovina slinivky a kostí. I zde však zpomalením růstu nádorů a metastáz dokáže prodloužit prognózovanou délku dožití a zmírnit negativní důsledky tohoto procesu.

Z dlouhodobého hlediska se průměrná úspěšnost této léčby pohybuje kolem 70 %.

Velkou roli zde však hraje použití dalších podpůrných preparátu a především radikální změna životosprávy.

Pití zdravé vody Qlarivia může významným způsobem přispět k prodloužení délky života neboť zpomaluje dělení všech buněk (nejen rakovinových) a co je velmi podstatné –bez jakýchkoliv vedlejších vlivů na lidský organismus.!!!!

V případě zájmu se můžete obrátit na výhradního distributora zdravé vody Qlarivia
v České republice – společnost NANO Detox, s r. o.